Gabinet Psychoterapii dzieci i młodzieży

Elżbieta Pawliczek

"Tam gdzie warto dotrzeć nie ma dróg na skróty"

Psycholog Rybnik Elżbieta Pawliczek. Psychoterapia Rybnik
 • Jeżeli chcecie Państwo odwołać wizytę proszę o informację smsem. Nieodwołanie wizyty najpóźniej dobę przed ustalonym terminem skutkuje koniecznością pokrycia kosztu wizyty.
 • W czasie spotkań z Pacjentami nie odbieram telefonów, co powoduje trudności ze skontaktowanie się ze mną. Proszę o wysłanie wiadomości smsem o potrzebie kontaktu. Na wszelkie smsy odpowiem w najbliższym możliwym czasie.
Psycholog Rybnik Elżbieta Pawliczek. Psychoterapia Rybnik

Cennik

 • Pierwsze spotkanie zgłoszeniowe 200,00 zł

 • Kolejne spotkania 170,00 zł niezależnie czy to sesja indywidualna czy pary, czy rodzinna

 • Każde spotkanie trwa 60 min

 • Zaświadczenie o terapii wydaję bez dodatkowych opłat, nie wydaję opinii

 • Opłatę można uiszczać gotówką bądź kartą, w gabinecie korzystam z terminala i kasy fiskalnej

DZIECI

 • Zaburzenia lękowe

 • Problemy ze snem

 • Trudności w treningu czystości (moczenie, zaparcia nawykowe)

 • Wsparcie w procesie adaptacji (pójście do przedszkola, przejście z przedszkola do szkoły, przeprowadzka)

 • Zaburzenia zachowania

 • Trudności szkolne

 • Trudności w relacjach z rówieśnikami

 • Agresja i autoagresja

 • Transformacja rodziny (rozwód, nieobecność rodzica)

 • Choroba przewlekła w rodzinie

MŁODZIEŻ

 • Doświadczanie emocji, z którymi trudno sobie poradzić

 • Długotrwały stan obniżonego nastroju, smutku

 • Trudne relacje z rówieśnikami, rodzicami

 • Zaniżone poczucie wartości

 • Trudności w radzeniu ze stresem

 • Samookaleczenia

 • Zaburzania odżywiania

 • Nadmierne bycie w świecie wirtualnym

 • Zaburzenia lękowe

 •  Problemy ze snem

 •  Wsparcie w kryzysie

 •  Niskie poczucie wartości

 •  Problemy w relacjach

 • Zaburzenia somatyczne, częste choroby

 •  Doświadczanie przemocy

 • Kryzysy małżeńskie i partnerskie

DOROŚLI

Konsultacje psychologiczne:

jedno bądź kilka spotkań mających na celu pomoc nad
rozpoznaniem problemu i określeniem dalszych form pomocy

 

Psychoterapia dorosłych

 • Psychoterapia indywidualna

 • Terapia par

 

Psychoterapia bądź pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży

Rozpoczyna ją cykl trzech spotkań diagnostyczno-konsultacyjnych:

 • Na pierwsze spotkanie zapraszam zawsze rodziców bądź rodzica. Jego celem jest zebranie informacji na temat historii problemu.

 • Kolejne spotkanie jest z dzieckiem.

 • Ostatnim etapem konsultacji jest trzecie spotkanie podsumowujące z rodzicami, podczas którego omawiam diagnozę problemu i proponuję odpowiednie formy pomocy

OFERTA

O MNIE

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii zdobywałam w ramach różnorodnych szkoleń.

W Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie ukończyłam Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
następnie szkoliłam się w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

 

Zajmuję się psychoterapią dorosłych, par, terapią dzieci i młodzieży.

W swojej pracy stosuję głównie podejście systemowe co oznacza, iż postrzegam problem w ramach szerszego systemu. Swoją pracę począwszy od 2003r superwizuję w Polskim Instytucie
Ericksonowskim.

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam w 20-letniej pracy w szkole oraz w pracy z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi. Od 20 lat prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną w ramach mojego gabinetu.

Psycholog Rybnik Elżbieta Pawliczek. Psychoterapia Rybnik
Psycholog Rybnik Elżbieta Pawliczek. Psychoterapia Rybnik
Psycholog Rybnik Elżbieta Pawliczek. Psychoterapia Rybnik
Psycholog Rybnik Elżbieta Pawliczek. Psychoterapia Rybnik
Psycholog Rybnik Elżbieta Pawliczek. Psychoterapia Rybnik

Psycholog Rybnik- Psychoterapia Rybnik

Psycholog Rybnik- Psychoterapia Rybnik

Psycholog Rybnik- Psychoterapia Rybnik

Psycholog Rybnik Elżbieta Pawliczek. Psychoterapia Rybnik

Psycholog Rybnik- Psychoterapia Rybnik

Psycholog Rybnik Psychoterapeuta Rybnik Psycholog Rybnik Psychoterapeuta Rybnik

Psycholog Rybnik Psychoterapeuta Rybnik

605 368 670

Psycholog Rybnik Elżbieta Pawliczek. Psychoterapia Rybnik
Psycholog Rybnik Elżbieta Pawliczek. Psychoterapia Rybnik

Rybnik, ul. Wiejska 7, III piętro

Copyright FestWeb.pl

Psycholog Rybnik Elżbieta Pawliczek. Psychoterapia Rybnik

Kontakt